1 May (2010)
1 Mayıs
Miniature
Photography, ink on special paper
100 x 140 cm

The artist has depicted two different historical events as two pages in this work. The left page illustrates what is commonly referred to as “Bloody May 1st”, when 34 people lost their lives and 136 people were wounded at the Taksim Square on May 1st, 1977 on International Workers’ Day. The buildings around Taksim Square have been positioned exactly as they were using miniature style in the work. The photograph on the lower left-hand corner is of Kemal Türkler, the president of DISK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey) at the time. From 1977 to 2010, there is a ban on May 1st celebrations and demonstrations at Taksim Square, and many demonstrators die, are wounded or taken into custody at demonstrations during this process. The right page portrays the celebrations at Taksim Square in 2010 as a result of the 33-year long struggle. The artist herself has participated in these celebrations. At the very right of the page is the struggle between the protestors and the police on the side streets of Taksim Square. After the celebrations in 2010, Taksim Square was once again closed off to celebrations, and the struggle between demonstrators and the police, a precursor to the Gezi protests, has continued since.

Sanatçı yapıtta, 2 farklı tarihi olayı iki sayfa olarak kurgulamıştır. Sol sayfada halk arasında “Kanlı 1 Mayıs” olarak tabir edilen, 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramında Taksim Meydanında 34 kişinin hayatını kaybettiği 136 kişinin yaralandığı olayı tasvir eder.  Taksim Meydanı’nda bulunan binaların yerleşimi, birebir olarak minyatür üslubuyla yerleştirilmiştir. Sol alt köşede bulunan fotoğraf, o dönemin DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) genel başkanı Kemal Türkler’e aittir. 1977’den 2010 yılına kadar Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına ve gösterilerine kapalı hale gelir ve bu süreç boyunca birçok gösterici eylemlerde hayatını kaybeder, yaralanır veya gözaltına alınır. Sağ sayfada ise, 33 yıl verilen mücadelenin sonunda 2010 yılında Taksim Meydanındaki kutlamaları resmeder. Sanatçı bizzat bu kutlamaların içinde yer almıştır. Sayfanın en sağında ise Taksim Meydanının ara sokaklarında eylemcilerin polislerle yaşadığı mücadele resmedilmiştir. 2010 yılındaki kutlamadan sonra Taksim Meydanı 1 Mayıs tarihlerinde yine kutlamalara kapatılmış, göstericiler ile polis arasındaki mücadele devam ederek Gezi Protestolarının habercisi olmuştur.