Strange Creature II (2014)
Acaib'ül Mahlukat II
Miniature
Ink and photography on paper
62 x 47,5 cm

The story of Adam and Eve, which is known to us all in its adaptation to monotheist religions, actually stems from more ancient times, the old Mesopotamian Civilizations, Sumerian and Babylonian mythology. Be it in monotheist religions or ancient civilizations, the story of creation is consistent in terms of Adam, whereas Eve always remains a contested issue. According to one account in the Book of Genesis, Lilith is Adam’s wife before Eve. Equal to Adam, she is also created from clay, and they cannot get along because she wants equality. Adam’s wish to dominate Lilith results in her leaving him. Lilith resists God’s call to return and copulates with Samael, the devil himself, and gives birth to demon children, as many as a hundred a day. According to religious belief, this is the reason for such proliferation of evil in the world. In Christian mythology, the woman is the first sinner for offering Adam the apple. In Islamic mythology, because they eat the forbidden fruit (forbidden sexuality), Adam and Eve realize their sexuality and feel shame and cover their private parts with leaves. Even if the stories diverge from one another, in essence they agree on one common point. The woman, as a Strange Creature is the sinner; the one who incites to sin, she is not equal, therefore does not have equal rights. She must be ashamed of her sexuality and submit. The work gets its name from Qazwini’s book Acaibul Mahlukat ve Garaibül Mevcudat (Marvels of creatures and Strange things existing). The animals in the work are reinterpretations inspired by Ottoman miniatures.

Hepimizin tek tanrılı dinlere uyarlanmış biçimiyle bildiği Âdem ile Havva hikayesi aslında çok daha eski zamanlara, eski Mezopotamya Uygarlıklarına, Sümer ve Babil mitolojisine kadar dayanır. İster tek tanrılı dinlerde olsun isterse eski uygarlıklarda olsun yaratılış hikayesi Âdem konusunda sabit kalırken Havva her zaman tartışma konusudur. Tevratta Lilith Havva’dan önce Adem’in karısıdır. Adem’e eşit olarak topraktan yaratılmıştır ve eşitlik istediği için anlaşamazlar. Âdem’in Lilith’e hükmetme isteği Lilith’in onu terk etmesi ile sonuçlanır. Lilith Tanrının geri dön çağrısına ayak direr ve şeytanın ta kendisi Şamael ile ilişkiye girerek cin çocuklar doğurur hem de günde yüz çocuk gibi yüksek oranlarda. İnanışa göre dünyada kötülüklerin bu kadar yaygınlaşmasının sebebi budur.  Hristiyan Mitolojisine göre kadın ilk günahkardır elmayı Adem’e sunduğu için. İslam mitolojisinde ise yasak meyveden (yasaklanmış cinsellik) yedikleri için Adem ile Havva cinselliklerini fark ederek utanç duygusuna kapılırlar ve yaprak ile edep yerlerini örterler. Hikayeler birbirleri ile farklılık gösterseler bile özünde aynı noktada birleşirler. Kadın Acayip bir Mahlukat olarak günahkardır, günaha teşvik edendir, eşit değildir dolayısıyla eşit haklara sahip değildir. Cinselliğinden utanmalıdır ve itaat etmelidir. Yapıt ismini Kazvini’nin (Qazwini) Acaibul Mahlukat ve Garaibül Mevcudat ("The Wonders of Creation") adlı eserinden alır. Yapıttaki hayvanlar Osmanlı Minyatürlerinden esinlenerek, yeniden yorumlanmıştır.