Bird Woman (2017)
Kuş Kadın
Installation
Natura stone, stone carving

 

“Bird Woman” (2017) is a sculpture installation comprised of a half-bird, half-female figure and nearly 120 birds carved of stone. The primitive aesthetic of the installation recalling fetish objects from pagan periods and the surreal appearance of the winged female figure are in contradiction with daily bird-feeding rituals.

“Kuş Kadın” (2017), taşa oyulmuş yarı kuş yarı insan bir kadın figürü ile çevresindeki yine taştan üretilmiş yaklaşık 120 kuştan oluşan bir heykel yerleştirmesi. Bir yandan şehirde kuş besleyen insanların gündelik ritüelini hatırlatırken, öte yandan primitif bir estetik ve kanatlı kadın figürünün gerçeküstü görüntüsü ile pagan dönemlerin fetiş nesnelerini akla getirerek bir karşıtlık oluşturuyor.

Please click to listen the English audioguide of the work.

Eserin Türkçe anlatımını dinlemek için lütfen tıklayınız.

CANAN: Behind Mount Qaf (CANAN: Kaf Dağı'nın Ardında)
© ARTER


Photographs: Murat Germen