Exemplary (2009)
İbretnüma
Video animation
27'30"

The devastatingly beautiful daughter of a poor family in the southeastern part of Turkey is the main character in the animated video work Exemplary (2009). The storyline echoes ancient folk tales, and the narrative style is akin to One Thousand and One Nights, but addresses the contemporary context of women in Turkish society, imbued with tensions that oscillate between secular values and the emergent sensitivities of moral conservatives and institutionalised religion. Through the life of the main protagonist the narrative problematises the oppressiveness of the institutions of marriage and family, the political and religious instrumentalisation of the female body and the implementation of the notion of female beauty as a topos of orientalisation and consumerist exploitation. The video uses abundant visual vocabulary that resembles classical Ottoman miniature illuminations and calligraphy, many of them adapted from their original forms and combined with collaged fragments.

Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan fakir bir ailenin benzersiz güzellikteki kızı, 'İbretnüma' (2009) başlıklı animasyon video çalışmasının ana karakteri. Yapıtta aktarılan hikâye eski halk masallarının ve Binbir Gece Masalları'nın anlatılama üslubunu çağrıştırmakta; fakat olaylar günümüz kadınlarının Türkiye'nin toplumsal bağlamında yaşadıklarına, laik değerler ile ahlaki muhafazakârlık ve kurumsallaşmış arasındaki gerilimler, gidip gelmeler arasında deneyimlediklerine göndermede bulunmakta. Ana karakterin yaşamı aracılığıyla videodaki anlatı, evlilik ve aile kurumlarının yarattığı baskıyı; kadın bedeninin siyasal ve dinsel perspektifler tarafından araçsallaştırılmasını ve kadın güzelliği fikrini, oryantalleştirme yöntemlerinin ve tüketimci istismarın zemini haline getirmiş olan zihniyeti sorunsallaştırmakta. Video çalışması klasik Osmanlı minyatürü ve kaligrafisinden alınan özgün formları uyarlayan, kolajlanmak üzere parçalayıp, yeniden kompoze eden görsel bir dağara sıklıkla başvurmakta.