Heaven (2017)
Cennet
Sculpture
Tulle curtain, sequins, rope, cloth, bell, light, motor

 

The work titled “Heaven” (2017) reaches down from the ceiling in the form of a cylinder made of tulle; rotating slowly around its own axis, it establishes links between the visible and the invisible, the real and the imaginary worlds, through a play of light and shadow. In the installation, as the male and female figures revolve in the cylinder accompanied by the seven colours of the rainbow and fairy tale-like creatures, the shadows of their naked bodies linger on the walls. The masculine and feminine qualities blend into one another, and as we approach them, they start to intermingle with our shadows as well.

Tülden bir silindir şeklinde tavandan yere doğru uzanan ve kendi ekseni etrafında yavaşça dönen “Cennet” (2017) adlı iş, ışık-gölge oyunu aracılığıyla görünen ve görünmeyenler, gerçek ve kurgusal dünyalar arasında bağlar kuruyor. Yerleştirmede kadın, erkek ve çift cinsiyetli figürler, gökkuşağının yedi rengi ve masalsı yaratıklar eşliğinde dönerlerken, çıplak bedenlerinin gölgeleri de duvarlarda geziniyor. Duvardaki gölgeler, eril ve dişil özellikleriyle birbirlerine karışırken, onlara yaklaştıkça bizim gölgelerimizle de karışmaya başlıyorlar.

 

Please click to listen the English audioguide of the work.

Eserin Türkçe anlatımını dinlemek için lütfen tıklayınız.

CANAN: Behind Mount Qaf (CANAN: Kaf Dağı'nın Ardında)
© ARTER


Photograph: Murat Germen

CANAN’s exhibition “Behind Mount Qaf” was documented in 3D by oddviz, an Istanbul-based collective, employing photogrammetric method.

To create the 3D model of the exhibition, members of oddviz, Çağrı Taşkın, Serkan Kaptan and Erdal İnci visited the space weekly and took thousands of photographs. They later processed the images by stitching them together within their specific spatial coordinates. 

All three floors of the exhibition can be visited through the mouse-clicks of your computer. You can take your digital exhibition tour through Virtual Reality headsets or full-screen mode on your PC.

Links to view the models:

Floor 0: https://sketchfab.com/models/72ed2b65ebb94483b2fd93e11e9e87ec/
Floor 1: https://sketchfab.com/models/98faecf799f54091839438a031dc5c0c/
Floor 2: https://sketchfab.com/models/acf4c5f3c99b4061bef86312a8faa102/


Photograph: Hadiye Cangökçe

Photo from CANAN's solo exhibition “Behind Mount Qaf” at Arter, Istanbul

 

 

 

Photos from installation