One Dollar (2011)
Bir Dolar
Miniature
Ink and dollar on special paper
46,5 x 67 cm

In the miniature designed as a sort of schema of power, soldiers are positioned at the bottom; bureaucrats above the soldiers; generals above the bureaucrats, and presidents above the generals. At the very top, there is money. The surface has been layered with money to draw attention to each segment’s relation to money.

Bir çeşit iktidar şeması şeklinde kurgulanan minyatürde en altta askerler, askerlerin üstünde bürokratlar, onların üstünde generaller, generallerin üstünde ise devlet başkanları yer alır. En tepe de ise para konumlanmıştır. Yüzey para ile döşenerek her bölümün para ile olan ilişkisine dikkat çekilmiştir.