When Brothers Kills Each Other A Father Sacrifice of Son (2009)
Kardeş Kardeşi Öldürürken Bir Baba Olunu Feda Ediyor
Miniature
Photography, gold and ink on special paper
100x140 cm

In this work, the artist designs two different situations as two pages. The miniature is conceived as the representation of the West and the East in ongoing state of civil war in Turkey. The left page of the miniature represents the lands Turkish people live on. The artist depicts the sending off to the army ceremony accompanied by folk dances and music, drums, and clarion with a collage of photographs. Coffins of dead soldiers are arriving from the regions of the war zone. During this period, parents receiving their deceased soldier sons, saying “My son is a martyr for this nation” are heard through the media. The artist uses her own image in the angel figure in the middle of the page. On the decree in her hands is a surah from the Quran: “For this was obviously a plain trial. And we ransomed him a momentous sacrifice.” (Sâffat, 107). The right page of the miniature represents the lands Kurdish People live on. We witness the grueling war between the soldiers and guerrilla on the mountains. Yet, at the center, the mothers of both sides are crying with the same pain. On the lower right-hand corner of the painting is a re-depiction of Cain killing Abel inspired by Falnama (book of omens). Many parts of the miniature are reinterpretation inspired by original Ottoman miniatures.

Sanatçı bu yapıtında iki farklı durumu, iki sayfa olarak tasarlar. Minyatür, Türkiye’de süren iç savaş halinin batı ve doğu olarak temsil edilmesi üzerine kurgulanmıştır. Minyatürün sol sayfası Türk Halkının yaşadığı toprakları temsil eder. Sanatçı, halay ve davul zurnalarla asker gönderme törenini fotoğrafların kolajlanması ile resmeder. Savaşın sürdüğü bölgeden asker cenazeleri gelmektedir. Sürecin yaşandığı dönemlerde medyadan, cenazeyi teslim alan babaların ve annelerin “oğlum vatana feda olsun” sesleri duyulur. Ortada bulunan melek figüründe sanatçı kendi suretini kullanmıştır. Elinde bulunan fermanda Kuran’da bulunan bir sure yer alır: “Elbette bu açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik” (Sâffat, 107). Minyatürün sağ sayfası Kürt Halkının yaşadığı toprakları temsil eder. Dağlarda süren, asker ve gerillanın zorlu savaşına tanıklık ederiz. Oysa merkezde her iki tarafın anaları da aynı acıyla ağlarlar. Resmin sağ alt köşesinde Falname’den esinlenilmiş Kabil’in Habil’i öldürmesi yeniden tasvir edilmiştir.  Minyatürde yer alan birçok bölüm, orijinal Osmanlı Minyatürlerinden esinlenerek yeniden yorumlanmıştır.

detail

detail